Anadolu Sanat Jam Nedir?

Türkiye’nin her köşesinden, sanat ve sosyal değişimin buluşma noktasında işler yapan, bireysel ve toplumsal dönüşüme niyeti olan 30 kişi 5 gün için bir araya geliyoruz. Tecrübelerimizi, zorluklarımızı ve başarılarımızı paylaşıyor, birbirimize destek ve ilham oluyoruz. Anadolu’da sanatçı olmayı ve sanatçı rolü ile toplumsal dönüşümü beraber keşfederken iş birlikleri ve dostlukların tohumlarının atılacağı ve Anadolu’da daha güçlü bir sanatçı ve değişim elçisi ağı oluşmasını sağlayacak yaratıcı bir buluşmanın davetini yapıyoruz.

grup foto

DAVET KİMLER İÇİN?

Davetimiz kendisini sanatçı olarak tanımlayanlara, işinde yemek arasında karikatür yapanlara, okul arkadaşlarıyla müzik grubu kuranlara, sosyal girişimcilere, mutfakta mucizeler yaratanlara ve daha nicesine. Yaratıcılığın ve sanatın hayatınızda bir yeri olduğunu düşünüyorsanız ve okuduklarınız sizi heyecanlandıriyorsa, davetimiz tam da o heyecanı takip etmenize!

Daha geniş açılardan bakmak için çeşitliliği yüksek bir grup yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için aşağıda aradığımız özelliklere göz atabilirsiniz.

  • Sanat ve yaratıcılıkla ilişkisi (“kendi kendime deniyorum”dan “profesyoneller”e kadar)
  • Toplumsal dönüşüm liderliği (“tek başıma yapıyorum”dan “yönetici ve kurucular”a)
  • Sanatsal ifadesi (müzik, tiyatro, dans, sinema, yemek, yazı, yaratıcı kolaylaştırıcılık vb her ilişkili alan- yaratıcılıkla ilişkili her alan)
  • Kimliği (18 yaşından büyük, cinsiyeti, dini görüşü, etnik aidiyeti ne olursa olsun sanat ve toplumsal dönüşümle meşgul her kimse)
JAM NEDİR?

Jam’ler değişim üç boyutunun (kişisel, ilişkisel ve sistemik) kesişim noktasında gerçekleşen bir topluluk oluşturma deneyimidir. Kişisel boyutta, katılımcıların yaşam yolculuklarını ve yaptıkları işleri paylaşabilecekleri ve gözden geçirebilecekleri, yenilenip motive olabilecekleri, kişisel farkındalık kazanabilecekleri bir alandır. Aynı zamanda, kendilerini daha iyi tanıyabilecekleri, anlamlı sorular sorabilecekleri, korkularına ve içsel engellerine yönelik adım atabilecekleri, yeni bağlar kurabilecekleri bir süreçtir.

Jam nedir

İlişkisel boyutta, birbirimize ve kendimize olan anlayışımızı derinleştirmek için kültürlerimizi, hikayelerimizi ve yaşadığımız zorlukları birbirimizle paylaşırız. Jam boyunca, ortak yanlarımızı keşfeder ve farklılıklarımızı kutlarız. Anadolu topraklarında ve dünyada yaşanan anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarını düşünecek olursak, “biz” ve “onlar” öykülemesinin ötesinde bir birlik ve dayanışma ruhunu korumak her zaman kolay değildir. Jam, farklılıklarımızı düşmanlıkla değil, karşılıklı merak ve öğrenme ruhu ile kabul ettiğimiz diyalogları destekler. Kalıplaşmış yargılardan sıyrılmayı, birbirimize açık olmayı, gerçeği konuşmayı, bizi zorlayan konularla çalışabilmeyi ve destek alıp vermeye açık olmayı deneyimleyerek, niyet, güven, hoşgörü ve derin dostluklar inşa etmeyi hedefler. İlişkilerimiz ne kadar gerçek ve temelleri ne kadar sağlam olursa, bu topraklarda yeni iş birlikleri ve dayanışmayı geliştirme şansımız o kadar güçlü olacaktır.

Sistemik boyutta, kişisel vizyonumuz ve dünyadaki misyonumuzla ilgili netleşiriz. Genelde birbiriyle bağdaştırılmayan unsurları bir bütünün parçası olarak görebilmeyi ve önemli kesişim noktalarını fark etmeyi deneyimleriz. Birbirimizden öğrenmek için bir araya geliriz: Neler işe yarıyor, nerede hatalar yaptık ve nerede desteğe ihtiyacımız var? Birbirimizi ve içinde olduğumuz topluluk ve kurumları destekleyebileceğimiz süreçler ve yöntemler neler? İçinde olduğumuz sistemleri nasıl daha iyi anlar, sistemik düşünceyi hayata nasıl geçiririz? Bu buluşmanın, her bir katılımcının parçası olduğu topluluklarda olumlu, yapıcı değişimi etkileme ve hayallerini gerçekleştirme olasılığını arttıracağını umuyoruz.

Bütün bunların yanı sıra pratikte neler deneyimleyeceğiz?

Jam süresince sistem düşüncesi, topluluk oluşturma, sosyal ağ kurma, katılımcı grup süreçleri gibi uygulamaları, dayanışma oyunları ile pratik ediyor olacağız.

*YES! Jamleri 1999’dan beri, dünyanın çeşitli köşelerinde yapılıyor. Anadolu Jam ise 2011 yılından beri Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik, ekonomik değişim için bireysel dönüşüme niyeti olan bireyleri bir araya getirerek, günlük hayatın telaşesinden sıyrılıp, yavaşlayarak, kalpten konuşma, can kulağıyla dinleme, bireysel ve ilişkisel olarak yeni bir iletişim yolu deneyimleme ve hayalini kurdukları dünyayı bir topluluk içinde paylaşma alanı açıyor. Daha fazla bilgi için www.anadolujam.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ege jam ise bu sene ilk defa yapılan bir jamimiz. https://egejam.wixsite.com/egejam

Ayrıca, dünyada yapılan diğer Jam’ler için Yes!World ‘ün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.