Jam Nedir?

Jam’ler değişim üç boyutunun (kişisel, ilişkisel ve sistemik) kesişim noktasında gerçekleşen bir topluluk oluşturma deneyimidir. İsmini müzisyenlerin bir araya gelerek doğaçlama olarak birlikte müzik ürettikleri oturumlardan alır, yani toplulukla beraber yaratılan bir süreçtir.Jam nedir

Kişisel boyutta, katılımcıların yaşam yolculuklarını ve yaptıkları işleri paylaşabilecekleri ve gözden geçirebilecekleri, yenilenip motive olabilecekleri, kişisel farkındalık kazanabilecekleri bir alandır. Aynı zamanda, kendilerini daha iyi tanıyabilecekleri, anlamlı sorular sorabilecekleri, korkularına ve içsel engellerine yönelik adım atabilecekleri, yeni bağlar kurabilecekleri  bir yerdir.

İlişkisel boyutunda, birbirimize ve kendimize olan anlayışımızı derinleştirmek için kültürlerimizi, hikâyelerimizi ve yaşadığımız zorlukları birbirimizle paylaşırız. Jam boyunca, ortak yanlarımızı keşfeder ve farklılıklarımızı kutlarız. Anadolu topraklarında ve dünyada yaşanan anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarını düşünecek olursak, “biz” ve “onlar”orumcek öykülemesinin ötesinde bir birlik ve dayanışma ruhunu korumak her zaman kolay değildir. Jam, farklılıklarımızı düşmanlıkla
değil, karşılıklı merak ve öğrenme ruhu ile kabul ettiğimiz diyalogları destekler. Kalıplaşmış yargılardan sıyrılmayı, birbirimize açık olmayı, gerçeği konuşmayı, bizi zorlayan konularla çalışabilmeyi ve destek alıp vermeye açık olmayı deneyimleyerek, niyet, güven, hoşgörü ve derin dostluklar inşa etmeyi hedefler. İlişkilerimiz ne kadar gerçek ve temelleri ne kadar sağlam olursa, bu topraklarda yeni iş birlikleri ve dayanışmayı geliştirme şansımız o kadar güçlü olacaktır.

Sistemik boyutta, kişisel vizyonumuz ve dünyadaki misyonumuzla ilgili netleşiriz. Genelde birbiriyle bağdaştırılmayan unsurları bir bütünün parçası olarak görebilmeyi ve önemli kesişim noktalarını fark etmeyi deneyimleriz. Birbirimizden öğrenmek için bir araya geliriz: Neler işe yarıyor, nerede hatalar yaptık ve nerede desteğe ihtiyacımız var? Birbirimizi ve içinde olduğumuz topluluk ve kurumları destekleyebileceğimiz süreçler ve yöntemler neler? İçinde olduğumuz sistemleri nasıl daha iyi anlar, sistemik düşünceyi hayata nasıl geçiririz? Bu buluşmanın, her bir katılımcının parçası olduğu topluluklarda olumlu, yapıcı değişimi etkileme ve hayallerini gerçekleştirme olasılığını arttıracağını umuyoruz.

TARİHİ

*YES! Jamleri 1999’dan beri, dünyanın çeşitli köşelerinde yapılıyor. Anadolu Jam ise 2011 yılından beri Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik, ekonomik değişim için bireysel dönüşüme niyeti olan bireyleri bir araya getirerek, günlük hayatın telaşesinden sıyrılıp, yavaşlayarak, kalpten konuşma, can kulağıyla dinleme, bireysel ve ilişkisel olarak yeni bir iletişim yolu deneyimleme ve hayalini kurdukları dünyayı bir topluluk içinde paylaşma alanı açıyor. Daha fazla bilgi için www.anadolujam.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra pratikte neler deneyimleyeceğiz?

Jam süresince sistem düşüncesi, topluluk oluşturma, sosyal ağ kurma, katılımcı grup süreçleri gibi uygulamaları, dayanışma oyunları ile pratik ediyor olacağız.